Άσκηση Δικαιωμάτων

ΝαιΌχι

ΓονεύςΚηδεμόναςΝόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωποςΆλλο
Προσδιορίστε:  Ονοματεπώνυμο  
Διεύθυνση  
Τηλέφωνο επικοινωνίας  
E-mail  


Ονοματεπώνυμο  
Διεύθυνση  
Τηλέφωνο επικοινωνίας  
E-mail  
Ημ/νία Γέννησης  
Παρακαλείσθε να παρέχετε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που υπάρχουν στο όνομα του υποκειμένου των δεδομένων.
Θα ήταν χρήσιμο να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να προσδιορίσουμε τα αρχεία που χρειάζεστε.Μετά την υποβολή του αιτήματός σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να μας παραδώσετε αυτοπροσώπως τα παρακάτω έγγραφα ταυτοπροσωπίας (φωτοτυπία ταυτότητας, άδειας οδήγησης ή διαβατηρίου, τα οποία δείχνουν τόσο το όνομα όσο και τη διεύθυνσής σας).
Αν κάνετε αίτηση για λογαριασμό κάποιου άλλου, παρακαλούμε να επισυνάψετε απόδειξη της ταυτότητας τόσο για το υποκείμενο των δεδομένων όσο και για τον εαυτό σας καθώς και εξουσιοδότηση.