Εταιρική Διακυβέρνηση

Η ΕΡΤ Α.Ε. ανταποκρινόμενη στην αποστολή της να υπηρετεί το καθήκον της ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας του πολίτη, ενσωματώνει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η λειτουργία του Φορέα στο όνομα του Δημοσίου Συμφέροντος, συνάδει με την εφαρμογή Δεοντολογικών Αρχών στην προστασία των δεδομένων κοινού, συνεργατών και εργαζομένων, καθώς και με την άσκηση της Διοίκησης στη βάση της Νομιμότητας, της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας.

Η Εταιρεία προχώρησε ήδη σε αναγνώριση διαδικασιών και δεδομένων σε όλες τις δομές της ΕΡΤ, σε ολόκληρη την Επικράτεια. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επανεξέτασης των 178 καταγεγραμμένων διαδικασιών και της λήψης των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες μελετούν τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη της ασφάλειας από Κυβερνοεπιθέσεις όλων των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων.

Υπό αναθεώρηση ώστε να τηρείται η κάθε απαίτηση του Κανονισμού βρίσκεται και η πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Ήδη λειτουργεί η Υπηρεσία προστασίας Δεδομένων και διατίθεται σε εργαζόμενους, συνεργάτες και κοινό η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων.

Τα καταστατικά κείμενα της Εταιρείας είναι:

Σκοπός και Αποστολή - ΕΡΤ

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΕΡΤ

Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΕΡΤ