Ο κύκλος ζωής της Κοινωνικής Μηχανικής

 1. Έρευνα: προετοιμάζεται το έδαφος για την κυβερνοεπίθεση
 2. Ταυτοποίηση θυμάτων
 3. Συλλογή πληροφοριών από το παρελθόν
 4. Επιλογή μεθόδων επίθεσης
 5. Σύνδεση: εξαπάτηση θυμάτων για να βρουν πάτημα
 6. Εμπλοκή με τον στόχο
 7. Εξιστόρηση
 8. Ανάληψη ελέγχου της επικοινωνίας
 9. Απόπειρα: ανάκτηση πληροφοριών για μια περίοδο
 10. Επέκταση της πρόσβασης
 11. Εκτέλεση επίθεσης
 12. Πρόκληση προβλημάτων στην επιχείρηση
 13. Έξοδος: τερματισμός επικοινωνίας (χωρίς να κινηθούν υποψίες)
 14. Απομάκρυνση όλων των ιχνών του κακόβουλου λογισμικού
 15. Κάλυψη ιχνών
 16. Επιστροφή στην πραγματικότητα