Ο στόχος όλων των κυβερνήσεων και των ειδικών στις μέρες μας είναι να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές από τη μανία του νέου κορονοϊού. Είναι υποχρέωσή τους να διασφαλίσουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών. Ο στόχος είναι εκείνος που δικαιολογεί τον περιορισμό άλλων ελευθεριών όπως η ελευθερία της μετακίνησης ή της συνάθροισης. Η φαινομενική καταπάτηση των ελευθεριών αυτών δεν θα πρέπει να υφίσταται για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά ούτε και να μην υπάρχει διαρκής επιθεώρηση της.

Η Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης έχει εντοπίσει τέσσερα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία σχετίζονται με τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα χρόνια του COVID-19.

  1. Μέτρα περιορισμού του νέου κορονοϊού
  2. Αντίκτυπος και η προσπάθεια περιορισμού
  3. Περιστατικά ξενοφοβίας και ρατσισμού
  4. Παραπληροφόρηση όσον αφορά την εξάπλωση και τις επιπλοκές που θα έχει η καραντίνα στην ιδιωτικότητα

Διαβάστε την πλήρη αναφορά εδώ

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά