Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προχωρήσει δυναμικά σε μια έκδοση πράξης όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες και τη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, εκσυγχρονίζοντας την Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το νέο αυτό πακέτο κανόνων έχει ως σημείο αναφοράς τον πολίτη και τα θεμελιώδη δικαιώματά του στο διαδίκτυο, την διαφάνεια των πλατφορμών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Θα έλεγε κανείς ότι από τη νέα αυτή Οδηγία πηγάζουν τόσο δικαιώματα όσο και υποχρεώσεις από τους πολίτες και από τις διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης που χρησιμοποιούνται από τους Ευρωπαϊους πολίτες.

Οι ουσιαστικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται έχουν να κάνουν:

 1. Έκθεση Διαφάνειας
 2. Απαιτήσεις σχετικά με τους όρους της υπηρεσίας
 3. Συνεργασία με εθνικές αρχές
 4. Υποχρεώσεις ειδοποίησης και δράσης και παροχής πληροφοριών στους χρήστες
 5. Μηχανισμοί καταγγελειών και προσφυγής
 6. Μέτρα κατά κακόπιστων κοινοποιήσεων
 7. Διαφάνεια διαφημίσεων
 8. Διαχείριση κινδύνων
 9. Ανταλλαγή δεδομένων με αρχές και ερευνητές
 10. Κώδικες δεοντολογίας
 11. Συνεργασία για αντιμετώπιση κρίσεων

Πηγές: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_el

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/digital-services-act-oti-einai-paranomo-ektos-diadiktyoy-tha-prepei-na-einai-paranomo-kai