Αποτελεσματικότητα των Επισημάνσεων Ιδιωτικότητας (privacy notices)

Οι πολιτικές ιδιωτικότητας πολλές φορές αγνοούνται από τον χρήστη μια υπηρεσίας ή συσκευής, καθώς δεν του φαίνονται να είναι χρήσιμες. Ο σκοπός τους ωστόσο είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού ενημερώνουν για πρακτικές διαχείρισης δεδομένων συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων. Επομένως στην προσπάθεια να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια, θα πρέπει οι φορείς των υπηρεσιών και των συσκευών να παρέχουν πληροφορίες για όλες τις πρακτικές τους.

Οι κανονισμοί των επισημάνσεων ιδιωτικότητας διαφέρουν ανάλογα με τους ενδιαφερόμενους, όπως για παράδειγμα μια εταιρία ή μια εποπτική αρχή που ρυθμίζει τα προσωπικά δεδομένα. Μέσα από τα εμπόδια που παρατηρούνται για την επιτυχία των επισημάνσεων αυτών, παρατηρείται ότι η έμφαση θα πρέπει να δίνεται στο «πως» πρέπει να σχεδιάζονται οι επισημάνσεις. Με άλλα λόγια, αντί να αναφέρουν απλά τις νομοθεσίες, θα πρέπει να είναι επεξηγηματικές, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Η βέλτιστη πρακτική είναι να σχεδιάζονται μαζί με την υπηρεσία ή το προϊόν προς χρήση (by design) όπου θα πρέπει να σημειώνονται τόσο οι άμεσες πρακτικές δεδομένων, όσο και οι μη αναμενόμενες.

Ο καλύτερος τρόπος είναι οι αποκαλούμενες «multi-layered» επισημάνσεις, όπου συνδυάζοντας πολλά στοιχεία, προσαρμόζονται στο αντίστοιχο πλαίσιο και κοινό στο οποίο απευθύνονται. Σημαντικό κομμάτι αυτή της διαδικασίας είναι η συνεχής αξιολόγηση των εκάστοτε πρακτικών.

Στη συνέχεια χωρίζονται σε ορισμένες κατηγορίες που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι κατασκευαστές των προϊόντων ή υπηρεσιών για να μπορέσουν να έχουν ένα επιτυχές σύστημα επισημάνσεων. Πρώτον έχουμε τον «χρόνο», δηλαδή πότε οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τη χρονική στιγμή:

  • από την χρήση του συστήματος για πρώτη φορά;
  • Όταν τα δεδομένα των υποκειμένων χρησιμοποιούνται;
  • Όταν οι συγκυρίες αλλάζουν, όπως για παράδειγμα αλλάζει η τοποθεσία των υποκειμένων;
  • Να υπάρχει μια συνεχής υπενθύμιση;

 

Στη συνέχεια έχουμε τα λεγόμενα «κανάλια» μέσω των οποίων παραδίδονται οι επισημάνσεις. Θα είναι πρωτεύοντα (στην ίδια την πλατφόρμα), δευτερεύοντα (περιορισμένη αλληλεπίδραση) ή δημόσια (επισημάνσεις σε δημόσιους χώρους); Τρίτον έχουμε τον «τρόπο» με τον οποίο θα διανέμονται.

  • Θα είναι μέσω οπτικοακουστικού υλικού, αφής (δόνηση) ή
  • προσαρμοσμένο ανάλογα με τη συσκευή;

 

Τέλος, το υποκείμενο θα πρέπει να έχει τον «έλεγχο», το τι δηλαδή θα θέλει να μοιραστεί ή όχι και να έχει την επιλογή της άρνησης, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για τη χρήση της υπηρεσίας ή του προϊόντος.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_comments/2015/10/00038-97832.pdf