Πολλοί υποστηρίζουν ότι η επιλογή αυτή προστατεύει και απαγορεύει την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των υποκειμένων στο διαδίκτυο, αλλά στην ουσία αυτό δεν υφίσταται. Καμία σχεδόν ιστοσελίδα δεν το τηρεί αυτό. Επομένως, η ανάγκη να λειτουργήσει αυτή η επιλογή, αναγκάζει τα προγράμματα περιήγησης να συμπεριλάβουν στην κατασκευή τους συστήματα για τη μη παρακολούθηση του ίχνους των χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα όλοι οι χρήστες έχουν ενεργοποιημένη αυτή την επιλογή, κάτι το οποίο κάνει δύσκολη τη δουλειά των διαφημιστών αλλά και των συνηγόρων της ιδιωτικότητας.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6458445002992295936/