Για τους καθηγητές

 1. Κάντε έρευνα
 • Γνωρίστε τις νομοθεσίες που αφορούν τα σχολεία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Ερευνήστε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει το σχολείο για εσάς και τους μαθητές σας και πως αυτά χρησιμοποιούνται
 • Διαβάστε με προσοχή τις πολιτικές ασφαλείας κάθε εφαρμογής ή προγράμματοςΑντισταθείτε στην επιθυμία
 • Εάν έχετε την επιλογή, μην χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 • Μην χρησιμοποιείτε εφαρμογές ή προγράμματα που δεν έχουν ελεγχθεί από το τμήμα πληροφορικής του σχολείου σας
 • Εάν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε οι ίδιοι ένα πρόγραμμα εκμάθησης, τότε μην επιλέγετε εκείνα που διατίθενται δωρεάν. Οι όροι χρήσης μπορούν να παραβιάζουν νομοθεσίες ή να εκθέτουν τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών
 • Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία στην εκπαίδευση, βεβαιωθείτε ότι δίνονται οι λιγότερες δυνατές προσωπικές πληροφορίες
 • Εάν διεξάγετε έρευνα στους μαθητές σας, τότε βεβαιωθείτε εάν κάποια ερώτηση αγγίζει κάποια ευαίσθητη πληροφορία. Εάν ναι, τότε ενημερώστε τους γονείς

2. Διακριτικότητα

 • Μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν έχετε πρόσβαση
 • Όταν περνάτε προσωπικά δεδομένα των μαθητών σας στο σύστημα, να είστε προσεκτικοί ώστε αυτά να είναι ακριβή
 • Προσοχή στην πρόσβαση σας σε προηγούμενες βαθμολογίες των μαθητών σας, διότι κάτι τέτοιοι μπορεί να επηρεάσει την εικόνα που έχετε για κάποιον μαθητή
 • Αναζητήστε ένα πρόγραμμα διαχειριστή κωδικών
 • Καλύψτε την κάμερα του λαπτοπ σας 

3. Εμπλακείτε ενεργά

 • Ενθαρρύνετε την συνείδηση για την ιδιωτικότητα
 • Προτείνετε την εκμάθηση των ίδιων των καθηγητών για τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Διαβάστε περισσότερα: https://www.studentprivacymatters.org/wp-content/uploads/2018/10/PCSP_BATS-Educator-Toolkit.pdf