Μην αγοράζετε διαδικτυακά γενεαλογικές εξετάσεις – Εσείς είστε το προϊόν

Αν και ο ΓΚΠΔ παρέχει ένα νομικό πλαίσιο προστασίας γύρω από τις πληροφορίες του DNA, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και αποτελεσματικός. Από τη στιγμή που ένα υποκείμενο συμφωνήσει στο να διαμοιραστεί τα προσωπικά του δεδομένα, μετατρέπεται σε προϊόν. Πολλές εταιρείες που διεξάγουν τέτοιου είδους εξετάσεις, πουλάνε τα δεδομένα σε τρίτα μέρη, κυρίως ιδιωτικές εταιρείες που δεν είναι διαφανείς όσον αφορά τον σκοπό της συλλογής και την ανάλυσης των δεδομένων. Αν και σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες υπόσχονται ότι τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται, οι επιστήμονες καταδεικνύουν ότι είναι ιδιαίτερα εύκολο να υπάρχει διασταύρωση των δοθέντων στοιχείων και να υπάρξει άμεση ταυτοποίηση. Ας μη ξεχνάμε ότι ο κίνδυνος δεν προέρχεται μονάχα από το εσωτερικό των εταιρειών, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα να υπάρξει υποκλοπή των δεδομένων αυτών από επιτήδειους. Σε άλλες περιπτώσεις, δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στους όρους της συμφωνίας των εταιρειών, καθώς αυτοί αλλάζουν, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη τη «γκρίζα ζώνη» μεταξύ έρευνας και δημιουργίας προφίλ των υποκειμένων.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική Πηγή: https://www.irishtimes.com/business/technology/don-t-buy-online-dna-ancestry-tests-you-are-the-real-product-1.3713619