Σήμερα, η ηθική και η Προστασία των Δεδομένων είναι αλληλένδετες όπως ποτέ πριν και παρατηρείται μια ολοένα στενότερη σύγκλιση μεταξύ των δύο. Πολλά θέματα που σχετίζονται με την ηθική αφορούν προσωπικά δεδομένα. Οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων αντιμετωπίζουν τώρα δεοντολογικά ερωτήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνο με τη νομική ανάλυση.

Η ηθική και ο νόμος έχουν σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες μας. Η σύγκλιση αυτή μας επιτρέπει να θέσουμε τον άνθρωπο, την εμπειρία και την αξιοπρέπειά του στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που γίνονται.

 

Επιγραμματικά:

  1. H  αξιοπρέπεια του ατόμου πρέπει να παραμείνει απαραβίαστη στην ψηφιακή εποχή. Η ψηφιακή εμπειρία αναδιαμορφώνει την κατανόησή μας για την προσωπική ταυτότητα, την ανθρώπινη εμπειρία και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.  
  2. Προσωπικότητα  και Προσωπικά Δεδομένα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους : Η προσωπικότητα  ( δηλ. η αντίληψη ενός προσώπου προικισμένου με ηθικές ιδιότητες, δικαιώματα και ευθύνες )  είναι αναπόσπαστη από τις πληροφορίες που παράγονται από το ίδιο και αφορούν το εν λόγω πρόσωπο.
  3. Οι ψηφιακές τεχνολογίες κινδυνεύουν να αποδυναμώσουν το θεμέλιο της δημοκρατικής διακυβέρνησης: Η Ελευθερία επιλογής κάθε ατόμου αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δημοκρατικής αυτοδιάθεσης. Η Αυτοματοποιημένη και βασιζόμενη σε «μεγάλα δεδομένα»  αλληλεπίδραση με την πολιτική λήψης αποφάσεων μπορεί να είναι ασυμβίβαστη με τις δημοκρατικές διαδικασίες.
  4. H ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων εγκυμονεί   νέες μορφές διάκρισης. Το Profiling είναι μέρος της καθημερινής γνωστικής λειτουργίας και της κρίσης. Τα ψηφιακά δημιουργημένα Profiles  βασισμένα στις πολύ μεγάλες ποσότητες στοιχείων είναι ισχυρά και όλο και περισσότερο δύσκολο να κατανοηθούν.
  5. Ενδεχόμενος είναι ο κίνδυνος  μετατόπισης της αξίας από τα πρόσωπα στα προσωπικά δεδομένα. Η αγοραία αξία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι εγγενής, αλλά πηγάζει από τη σχέση της με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που την οδηγούν. Εντάσεις σε θέματα δεοντολογίας μπορούν να προκύψουν όπου η ανθρώπινη αξία και η αξία της αγοράς συναντώνται.

Επιμέλεια: Εύη Ντούσια

Πηγή:  https://www.privacyconference2018.org/en