Οδηγίες για την Προστασία Πληροφοριών στον χώρο εργασίας

Όλες οι πληροφορίες που μοιράζεται κανείς στη δουλειά του, έχουν αξία και σημασία, οπότε θα πρέπει να υπάρχει η σωστή διαχείρισή τους. Το πλάνο που προτείνεται είναι το εξής: αρχικά θα πρέπει να σκεφτούμε διπλά για το αν θα πρέπει μια πληροφορία να βγει από τον χώρο του γραφείου και η καταστροφή της θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα. Ένας υπάλληλος θα πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή στα phishing emails και το τι πληροφορίες μπορεί να μοιραστεί με αγνώστους (προσοχή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα συνημμένα αρχεία). Ο υπάλληλος θα πρέπει να κάνει χρήση εξουσιοδοτημένων συστημάτων υπολογιστικών συστημάτων και να κρυπτογραφεί τα αρχεία του ώστε να μην υπάρξει υποκλοπή. Για να αποφευχθούν τυχόν παραβιάσεις, θα πρέπει ο υπάλληλος να έχει διαβάσει τις πολιτικές του χώρου εργασίας του και να μην αφήνει αφύλακτα τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες της δουλειάς του.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://ico.org.uk/media/for-organisations/think-check-share/1043597/think-check-share-toolkit.pdf?utm_source=linkedin&utm_medium=information%20commissioner%27s%20office&utm_term=af1f4a08-74bd-4120-8120-512e311dd963&utm_content=&utm_campaign=