Στη Μεγάλη Βρετανία και την Καλιφόρνια, έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία μέσω  νομοσχεδίων με σαφές περιεχόμενο να καταργηθούν οι προεπιλεγμένοι κωδικοί ασφαλείας. Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι οι κατασκευαστές να πωλούν προγράμματα και συσκευές που να είναι ασφαλή από το στάδιο του σχεδιασμού τους.

Οι απαιτήσεις που συνίστανται για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία είναι να υπάρξει ένας προγραμματισμένος μοναδικός κωδικός ασφαλείας για κάθε συσκευή και ταυτόχρονα η συσκευή να επιβάλλει τη δημιουργία  νέου μέσου ταυτοποίησης πριν γίνει η πρόσβαση σε αυτή για πρώτη φορά. Σημαντική παράμετρος που τονίζεται στην Μεγάλη Βρετανία είναι η προστασία και η εύκολη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από συσκευές.

Στην εφαρμογή, όλα τα παραπάνω έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τους χρήστες του διαδικτύου και να περιορίσουν τη δράση των χάκερς από το να ελέγχουν μεγάλο αριθμό συσκευών και προγραμμάτων.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγήhttps://goo.gl/5r9HEa