Η καραντίνα έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την εργασία. Όλο και περισσότεροι κλάδοι χρησιμοποιούν πλέον ηλεκτρονικά μέσα για την επικοινωνία και την οργάνωση της εργασίας μιας επιχείρησης. Τι κινδύνους μπορεί ωστόσο αυτό να επιφέρει, μιας και η διαφορά μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής σφαίρας αρχίσει να μειώνεται;

Τα Zoom, Webex, GoToMeeting, Skype, Wire και Teams, είναι οι πιο γνωστές εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να επικοινωνήσουν οι παράγοντές τους. Ωστόσο διεξήχθησε μια έρευνα από τη Noyb, η οποία επεσήμανε τις ελλείψεις που εμφανίζουν οι εταιρίες αυτέςστους όρους χρήσης των εφαρμογών αυτών.

 Στην παραπάνω εικόνα μπορεί κανείς να παρατηρήσει αναλυτικά που διαφαίνεται να χωλαίνει η κάθε ερφαρμογή όσον αφορά τον ΓΚΠΔ και την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Σε γενικές γραμμές αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί είναι ότι ακόμα και εάν υπάρχει πρόβλεψη για προστασία δεδομένων στους όρους χρήσης των εφαρμογών, αυτές δείχνουν να είναι αόριστες, γενικευμένες και μη διαφανείς. Με άλλα λόγια, αφήνουν την ευχέρεια στην κάθε εφαρμογή να λειτουργήσει όπως κρίνει εκείνη όσον αφορά τη μεταβίβαση και την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών των χρηστών.

Διαβάστε την πλήρη αναφορά εδώ

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά