Οδηγία e-Privacy

  • Υπάρχει περιορισμένη εξαίρεση για cookies που ο μοναδικός σκοπός τους είναι η μετάδοση
  • Η συγκατάθεση δεν χρειάζεται να δηλωθεί, αλλά μπορεί να εννοηθεί και να γίνει αποδεκτή από τα κράτη-μέρη
  • Η ευθύνη για τη συγκατάθεση βρίσκεται στα χέρια του εκδότη της ιστοσελίδας ή του πάροχου των cookies

Κανονισμός e-Privacy

  • Περιλαμβάνει μεγαλύτερο φάσμα εξαιρέσεων (συμπεριλαμβανομένων και της έρευνας, αναβαθμίσεις ασφαλείας, αποτροπή απάτης κτλ)
  • Η συγκατάθεση θα πρέπει να υπόκειται στον ΓΚΠΔ
  • Γεννώνται νέες απαιτήσεις για τους παρόχους προγραμμάτων περιήγησης όπως για παράδειγμα να προσφέρουν τη συγκατάθεση για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών

 

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά