Στο πλαίσιο της πανδημίας του νέου κορονοϊού COVID-19, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων προχώρησε σε ανακοίνωση που περιλαμβάνει οδηγίες προς τους Υπεύθυνους Προστασίας οι οποίοι θα αναγκαστούν να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα εργαζομένων χωρίς την συγκατάθεσή τους. Συγχρόνως θα πρέπει να εξασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας και η συμμόρφωσή της με τα ήδη υπάρχοντα άρθρα του ΓΚΠΔ, τα οποία αφορούν την επεξεργασία δεδομένων για τη προστασίας δημόσιας υγείας και ζωτικών συμφερόντων.

Διαβάστε αναλυτικά τη δήλωση: https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_nl

Επεξεργασία: Φαίη Λαχανά