Οι αρχές Ανταγωνισμού θα πρέπει όχι τόσο να ενισχύσουν τη νομοθεσία στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών αλλά να επιβλέπουν καλύτερα τις πρακτικές των κυρίαρχων επιχειρήσεων σε κάθε τομέα που εκμεταλλεύονται την κυρίαρχη αυτή θέση τους. Δεν θα πρέπει να απαγκιστρώσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα προσωπικά τους δεδομένα από τις υποχρεώσεις που έχουν αυτές οι κυρίαρχες επιχειρήσεις. Επομένως όλες οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την συλλογή δεδομένων και τη στόχευση καταναλωτών, θα πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Οι αδιαφανείς πολιτικές ιδιωτικότητας και οι πρακτικές των επιχειρήσεων καταδεικνύουν ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα και οι επιθυμίες των πελατών τους και ότι εκείνες διαμορφώνουν το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία και συλλογή των δεδομένων διεξάγεται. Ο ευρωπαϊκός Επόπτης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επιθυμεί να προωθήσει τον διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τομέων ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτών διαμέσου του Ψηφιακού Κέντρου Πληροφοριών.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog/big-step-towards-coherent-enforcement-digital-economy_en