Οι οργανισμοί που αναθέτουν στους εργαζομένους τους να εργαστούν από το σπίτι τους, στα πλαίσια καραντίνας, θα πρέπει να ερωτηθούν: έχουμε ένα πλάνο για το πως για διεξαχθεί σωστά η εργασία; Θα είναι προστατευμένα τα προσωπικά δεδομένα τόσο των εργαζομένων, όσο και της εταιρίας; Πώς θα γίνει η διαδικασία;

Περισσότερες από τις επιχειρήσεις δεν διαθέτουν κάποιο πλάνο. Συνήθως η εύκολη λύση είναι η σύνδεση μέσω VPN. Ωστόσο ποιος θα μπορέσει να εγγυηθεί ότι οι συσκευές του καθενός είναι ασφαλείς; Ποιος μπορεί να εγγυηθεί επίσης την ασφάλεια του δικτύου σύνδεσης;

Η σωστή πρακτική είναι να ανέβουν τα απαραίτητα αρχεία σε έναν cloud server αφού πρώτα γίνει σωστά η αξιολόγηση ενδεχόμενου κινδύνου και ύστερα αποθήκευση των αποτελεσμάτων στα αρχεία της εταιρίας για να αποδειχθεί η συμβατότητα με τον ΓΚΠΔ.

Διαβάστε αναλυτικότερα εδω

Φαίη Λαχανά