Η Ανώτατη Εποπτική Αρχή της Ολλανδίας είναι η πρώτη που όρισε σαφές νομοσχέδιο που να κατηγοριοποιεί τα πρόστιμα υπό τον ΓΚΠΔ ανάλογα με τα είδη των παραβιάσεων. Το σύστημα κατηγοριοποίησης των προστίμων χωρίζεται σε 4 κατηγορίες προστίμων:

Κατηγορία 1: €0-€200.000

Κατηγορία 2: €120.000-€500.000

Κατηγορία 3: €300.000-€750.000

Κατηγορία 4: €450.000-€1 εκατ.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα θα πρέπει να οριστούν ορισμένοι παράγοντες που καθορίζουν το μέγεθος της παραβίασης: Οι παράγοντες αυτοί είναι η διάρκεια της παραβίασης, ο αριθμός των ατόμων που προσβλήθηκε, το πόσο γρήγορα αντέδρασε η εταιρεία και τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που εκτέθηκαν. Η βάση αυτή είναι απαραίτητη διότι μέσα στον κανονισμό ορίζεται ότι θα πρέπει να δικαιολογείται το πρόστιμο, καθώς μικρότερες παραβιάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα απλό πρόστιμο.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://thenextweb.com/eu/2019/03/14/the-netherlands-premieres-the-first-gdpr-fining-policy-in-the-eu/