Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των εργαζόμενων και των πελατών τους. Ωστόσο σε ελάχιστες περιπτώσεις η ανωνυμοποίηση ή η ψευδωνυμοποίηση είναι επιτυχημένη και για αυτό τον λόγο η νομοθεσία της ΕΕ (ΓΚΠΔ) προσφέρει τον τρόπο για να γίνει σωστά.

Ο σκοπός της ανωνυμοποίησης είναι η προστασία της ιδιωτικότητας μέσω από την τροποποίηση των δεδομένων έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των υποκειμένων με τις πληροφορίες. Έτσι η μεταφορά, η επεξεργασία και η χρήση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να αποκαλύπτονται οι ταυτότητες των υποκειμένων.

Η ψευδωνυμοποίηση αφορά την αντικατάσταση των δεδομένων με ψευδώνυμα, όπως για παράδειγμα τυχαία νούμερα.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.cpomagazine.com/data-privacy/data-anonymization-pseudonymization-under-gdpr/