Με το διαδίκτυο πλέον να χρησιμοποιείται για πληθώρα δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, προέχει η ασφάλεια των χρηστών στην διεκπεραίωσή τους. Εν πρώτοις, συνίσταται η χρήση φυσικών κλειδιών ασφαλείας και περίπλοκων κωδικών, καθώς η επιβεβαίωση μέσω SMS είναι πλέον επισφαλής, αλλά και ένας ετήσιος έλεγχος των ιστοτόπων που καταχωρείτε κωδικούς, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι ισχυροί. Επιπροσθέτως, οι πληροφορίες που μοιράζεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εκτεθειμένες στο κοινό και εκμεταλλεύονται εύκολα από τους χάκερς. Πέραν τούτων, προτού προβείτε σε διαδικτυακές αγορές και πληρωμές, καλό είναι να βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλισμένοι. Προτείνεται, επίσης, να μην επαναχρησιμοποιείτε κωδικούς, διότι αυτό σας καθιστά ευάλωτους σε περίπτωση που κάποια ιστοσελίδα εκτεθεί σε κίνδυνο. Ακόμη, πρέπει να αποφεύγετε να καταχωρείτε στο διαδίκτυο τον Α.Μ.Κ.Α. σας σε οποιαδήποτε υπηρεσία εκτός από τις κυβερνητικές. Βοηθητική είναι και η χρήση πολλαπλών ηλεκτρονικών διευθύνσεων (e-mail), ανάλογα με την ροή πληροφοριών σε αυτές. Ο ευσυνείδητος χρήστης στις εγγραφές ή αγορές του οφείλει να δίνει προσοχή στους Όρους Χρήσης των σελίδων ή υπηρεσιών και να κάνει διασαφητικές ερωτήσεις, αλλά και  να επαγρυπνεί για τυχόν απάτες που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο. Τέλος, βασική είναι η καθιέρωση πολυπαραγοντικής επαλήθευσης που προσφέρει πολυεπίπεδη ασφάλεια.

  1. Χρήση φυσικών κλειδιών ασφαλείας – Περίπλοκων κωδικών
  2. Έλεγχος των πληροφοριών που κοινοποιείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  3. Ασφάλιση πιστωτικών/χρεωστικών καρτών
  4. Αποφυγή επαναχρησιμοποίησης κωδικών
  5. Απόκρυψη προσωπικών δεδομένων εκτός των αρμοδίων αρχών (π.χ. Α.Μ.Κ.Α.)
  6. Χρήση πολλαπλών ηλεκτρονικών διευθύνσεων (e-mail)
  7. Εξέταση Όρων Χρήσης των ιστοσελίδων
  8. Πολυπαραγοντική επαλήθευση λογαριασμών

 

Πηγή: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/05/17/10-tips-for-keeping-your-personal-info-safe-online/#1b38376f4630

Επιμέλεια: Φώτης Λαχανάς