Τα ποσοστά μιλάνε από μόνα τους:

Το 83% των ατόμων στα οποία διεξήχθη έρευνα δήλωσαν ότι βρέθηκαν ενώπιον περιπτώσεων «ηλεκτρονικού ψαρέματος» ενώ το 49% ενώπιον «ψαρέματος» με άλλα μέσα, όπως ηχητικά μηνύματα ή μέσω SMS.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι η πρώτη φορά που οι λογαριασμοί παρακάμπτονται από κακόβουλα λογισμικά και ο βασικός στόχος των hackers είναι τα υποκείμενα που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων.

Τα πορίσματα της έρευνας μπορούν να συνοψιστούν:

  1. Αύξηση επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής
  2. Η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων έχει αυξηθεί κατά 280%
  3. Το 59% των ύποπτων email προέρχονται από πιθανό «ηλεκτρονικό ψάρεμα»
  4. Η επιμόρφωση του προσωπικού του οργανισμού είναι ζωτικής σημασίας

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.helpnetsecurity.com/2019/01/25/experienced-phishing-attacks/