Στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι το 44% των συναγερμών ασφαλείας δεν έχουν ποτέ τους διερευνηθεί. Επομένως οι οργανισμοί χρειάζονται μια απλή και αυτοματοποιημένη λύση για την άμυνα τους για την αντιμετώπιση των απειλών αυτών. Τα οργανωτικά ζητήματα που αποτελούν εμπόδιο και δημιουργούν ένα πολύπλοκο περιβάλλον είναι ο περιορισμένος προϋπολογισμός, η συμβατότητα, η πιστοποίηση και το ταλέντο. Σε αυτά περιλαμβάνεται επίσης και η αντίληψη που έχουν οι οργανισμοί ότι τα δικά τους συστήματα ασφαλείας είναι ικανά να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν κάθε απειλή. Η πολυπλοκότητα δημιουργεί κενά τα οποία χρησιμοποιούν οι εγκληματίες. Αυτό οδηγεί στο να χάσει οργανισμός πελάτες, ευκαιρίες και έσοδα.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6458837636718039040/