Το  Βρετανικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC) επιχειρεί να ενεργοποιήσει μια ασπίδα προστασίας ώστε να διασφαλίζει το Ηνωμένο Βασίλειο από κυβερνο-επιθέσεις που στοχεύουν και επηρεάζουν τις καθημερινές ζωές των πολιτών. Σημείο εκκίνησης είναι αρχικά η προστασία του δημοσίου τομέα και των κρίσιμων υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις, με το να ελέγχει το διαδίκτυο και να εντοπίζει τις αδυναμίες σε ιστοσελίδες, να ενημερώνει τις αρχές. Δεδομένου του ότι ο κυβερνοκόσμος δεν γνωρίζει σύνορα, το NCSC συνεργάζεται στενά με άλλες χώρες (Αυστραλία, Καναδά, ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία) και διεθνείς οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΕΕ)  σε όλη την υφήλιο, ώστε να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων και να καταστεί δυνατή η άμβλυνση του φαινομένου. Ως υπηρεσία, καταβάλλει συνεχώς προσπάθεια να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας από τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρι και την αγαθοεργία.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.ncsc.gov.uk/content/files/NCSC_Annual_Review_2018.pdf