Η αποδυνάμωση της αποκρυπτογράφησης μας καθιστά λιγότερο ασφαλείς

Η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, όπου έχουν σχηματίσει μια άτυπη συμμαχία ονομαζόμενη “Five Eyes”, έχουν υπογράψει ένα κοινό υπόμνημα, όπου καλούν την βιομηχανία της τεχνολογίας να προχωρήσουν προνοητικά και καινοτόμα απευθυνόμενες στην παράνομη χρήση των πλατφορμών και των εφαρμογών τους. Υπογράμμισαν επίσης ότι εάν οι κυβερνήσεις αντιμετωπίσουν εμπόδια στην πρόσβαση των πληροφοριών απαραίτητες για την προστασία των πολιτών, θα επιστρατεύσουν νομικά, τεχνολογικά και άλλα μέσα για να πετύχουν τον στόχο τους. Το υπόμνημα αυτό είναι το τελευταίο που έχουν υπογράψει ενάντια στις υπηρεσίες κρυπτογράφησης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το 2016, πέρασε τη νομοθεσία “Διερευνητικές Εξουσίες” (Investigatory Powers Bill, IPB), σύμφωνα με την οποία απαιτείται από τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας να σπάσουν την κρυπτογράφηση των υπηρεσιών τους και να διατηρούν τα δεδομένα της μηχανής αναζήτησης του διαδικτύου για έναν χρόνο. Συγχρόνως, η Αυστραλία πέρασε αντίστοιχη νομοθεσία, υπό την ονομασία “Αρωγή και Πρόσβαση” (Assistance and Access Bill, A&A) σύμφωνα με την οποία οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν πίεση στις βιομηχανίες τεχνολογίας να αποστείλουν λογισμικό για να είναι εύκολη η πρόσβασή τους σε μεμονωμένες συσκευές.

Όλες αυτές οι πράξεις διεξάγονται και δικαιολογούνται εφόσον οι κυβερνήσεις επικαλούνται ότι προσπαθούν να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία.

Από την άλλη υποστηρίζουν ότι η κρυπτογράφηση είναι ζωτικής σημασίας για την υπόσταση του διαδικτύου, της προστασίας του κυβερνοχώρου και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς επίσης και για την προστασία προσωπικών, διαφημιστικών και κυβερνητικών πληροφοριών. Για αυτούς τους λόγους δεν επιθυμούν να αποδυναμώσουν την κρυπτογράφηση, αλλά προσπαθούν να προφυλάσσουν τυχόν παραθυράκια εκμετάλλευσης από τις τεχνολογικές εταιρίες.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.cpomagazine.com/2018/10/10/weakening-encryption-will-only-leave-us-less-secure/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=cpomagazine&utm_content=Weakening%20Encryption%20Will%20Only%20Leave%20Us%20Less%20Secure