Η Ολλανδική Εποπτική Αρχή επέβαλε πρόστιμο 600.000 € στην Uber για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Το πρόστιμο αφορά στο ότι η Uber δεν ενημέρωσε άμεσα για παραβίαση δεδομένων ούτε την εποπτική αρχή, αλλά ούτε και τους πελάτες ή τους οδηγούς της εντός 72 ωρών, αλλά πάνω από έναν χρόνο. Η παραβίαση αυτή έπληξε 75 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και ανάμεσά τους και 174.000 Ολλανδούς πολίτες. Τα στοιχεία στα οποία είχαν πρόσβαση οι εγκληματίες είναι ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/news/dutch-dpa-fine-data-breach-uber