Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλών ειδών κάμερες ονομαζόμενες «Santa Cameras», κλειστό κύκλωμα όπου καταγράφει τις κινήσεις των ατόμων μέσα στο σπίτι του καθενός μας. Στην πραγματικότητα, αποτελούν συσκευές όπου παρακολουθούν εκτενώς τα υποκείμενα. Η εταιρεία Mozilla έχει εκδώσει μια λίστα που βαθμολογεί τα προϊόντα, σύμφωνα με το εάν χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση, πολιτικές ιδιωτικότητας, εάν μοιράζονται τα δεδομένα με τρίτα μέρη κτλ. Για να αποκτήσει ένα προϊόν καλό βαθμό, πρέπει οι πολιτικές ασφαλείας και ιδιωτικότητας να είναι κατανοητές και από έναν μαθητή γυμνασίου. Υπογραμμίζεται ότι όλες οι συσκευές παρακολούθησης δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών που συλλέγονται και αποθηκεύονται. Πολλές συσκευές από αυτές δεν διαθέτουν πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούν αδύναμους κωδικούς, κάτι το οποίο κάνει πολύ εύκολη την παραβίαση της συσκευής.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Διαβάστε περισσότερα: https://iapp.org/news/a/a-plea-to-keep-surveillance-out-of-the-holidays/