Οι χρήστες του διαδικτύου με κάθε επίσκεψη τους σε μια ιστοσελίδα, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τείνουν να αφήνουν ίχνη προσωπικών πληροφοριών τους, όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, πόλη κτλ. Με την εφαρμογή κάποιων τεχνικών αναζήτησης, οι hackers μπορούν να συλλέξουν όλα αυτά τα στοιχεία για ένα άτομο. Αυτή η αναζήτηση είναι γνωστή με τον ονομασία «doxing» και μέσω αυτής μπορούν οι hackers να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς των χρηστών.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά