Το blockchain είναι σε απλή γλώσσα μια «αποθήκη» αρχείων. Προβλέπεται ότι πρόκειται  να αποτελέσει μια επαναστατική δύναμη που θα επηρεάσει τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Όμως,   δεν μπορούν να κατανοήσουν όλοι  εύκολα την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών για τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Η παρακάτω γραφική αναπαράσταση δεδομένων (infographic) παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο πώς λειτουργούν τα blockchains σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς και ειδικότερα τα βήματα που οδηγούν στην τήρηση των συναλλακτικών αρχείων.

A
Infographic by- PacBlock Blockchain Service Providers
Επίσης παρουσιάζεται η χρήση τους εκτός της οικονομικής εφαρμογής τους, δηλ. γίνεται περιγραφή της βιομηχανίας που θα διαταράξουν στο εγγύς μέλλον. Πολλοί τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, η ασφάλιση και η υγεία θα μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας των Blockchain.

 

 

Επιμέλεια: Eύη Nτούσια

Αρχική πηγή: http://www.pacblock.com/a-simplified-explanation-to-the-intricate-notion-of-blockchain-infographic/