Να διαγράψω τα tweets μου;

Τα tweets από την κατασκευή τους πάσχουν από «πλαίσιο κατάρρευσης», η λογική σύμφωνα με την οποία κάτι που υπήρξε, ξαφνικά ξεθυμαίνει και εξαφανίζεται με το πέρασμα του χρόνου. Υποστηρίζεται από πολλούς ότι είναι καλύτερο να διαγραφεί το ιστορικό παρά να παρεξηγηθείς. Πολλοί χρήστες έχουν καταφέρει να διαγράψουν το ιστορικό τους.  Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει μελέτες κοινωνιολόγων, ιστορικών, ακόμα και επιδημολόγων, καθώς κοιτώντας παλαιά tweets μπορούν να έχουν μια επίγνωση: να αναλύσουν συναισθήματα, να αναζητήσουν την πηγή μια ιδέας, να εντοπίσουν μια ασθένεια, να ερμηνεύσουν τη βία μια κοινωνικής ομάδας. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η διαγραφή των tweets αποβαίνει μονόδρομος, καθώς διαδικτυακοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν παλαιά tweets εναντίον των χρηστών, κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν πολύ συχνά τα δημόσια πρόσωπα. Το πιο έξυπνο που μπορεί κάποιος να κάνει είναι να κατεβάσει το ιστορικό των tweets προτού τα διαγράψει. Ο Jack Dorsey, διευθύνων σύμβουλος της Twitter, προμηνύει ότι θα υπάρξουν αλλαγές στον πυρήνα της εφαρμογής, οπότε ίσως θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τροποποιήσεις σε αυτόν τον τομέα.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.wired.com/story/the-know-it-alls-should-i-delete-my-tweets/