Ο ΓΚΠΔ είναι «Αχίλλειος πτέρνα» για την Google και την Facebook.

Ο CEO της Brave Browser, Brendan Eich και ο Dr. Johnny Ryan, Υπεύθυνος Πολιτικής της Εταιρίας. κατ επανάληψη ζήτησαν από τη Γερουσία των ΗΠΑ να υιοθετηθεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και τόνισαν τη σημασία του σε ένα κόσμο ψηφιοποίησης. Συγκεκριμένα ανέφεραν:

«Η αρχή του περιορισμού του σκοπού προστατεύει την δυνατότητα ενός ατόμου   να επιλέξει  όποια συγκεκριμένη υπηρεσία αποφασίσει, και απαγορεύει σε μια εταιρεία να επιλέξει αυτομάτως ένα πρόσωπο σε όλες τις υπηρεσίες της, όπου αυτό συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς που περνούν πέρα από αυτό που έχει ήδη επιλέξει το άτομο. Με την προϋπόθεση ότι ο περιορισμός του σκοπού επιβάλλεται, αποτρέπει τους κυρίαρχους ψηφιακούς παίκτες να εκμεταλλεύονται αυτόματα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλέξει για ένα σκοπό από μία επιχείρηση σε μια άλλη επιχείρηση, σε βάρος των ανταγωνιστών και των νέων συμμετεχόντων. »

Σύμφωνα με τον Dr Rayan, η Google και η Facebook απολαμβάνουν ως προνόμιο τη συγκέντρωση Δεδομένων. Αν δεν αλλάξει το πλαίσιο, δεν θα αποφευχθεί η μεταφορά δεδομένων ανάμεσα σε εταιρείες.

Επιμέλεια : Eύη Nτούσια

Αρχική πηγή: https://finance.yahoo.com/news/gdpr-kryptonite-google-facebook-brave-154027155.html