Οι μαθητές και οι δάσκαλοι αποτελούν υποκείμενα που παράγουν πολλά δεδομένα, τα οποία εάν δεν υπάρξει η απαραίτητα προσοχή, μπορούν να στιγματίσουν την φήμη και τις ελευθερίες των υποκειμένων. Τα δεδομένα που συλλέγουν οι καθηγητές για τους μαθητές είναι σημαντικά, καθώς σε αυτά συμπεριλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία, όπως διεύθυνση, όνομα, ημερομηνία γέννησης, και συνεπώς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούν την τεχνολογία, αφού η εκμετάλλευση αυτών των δεδομένων είναι επικίνδυνη.

Επομένως οι καθηγητές θα πρέπει να προσέξουν ορισμένες παραμέτρους για να υπάρξει ομαλή διαχείριση των ηλεκτρονικών μέσων για παιδαγωγικούς λόγους. Είναι γνωστό ότι το πεδίο της εκπαίδευσης δεν διαθέτει την απαραίτητη χρηματοδότηση για να μπορέσουν να αγοραστούν προγράμματα και εφαρμογές από τα σχολεία. Η εύκολη λύση είναι να βρεθεί μια εφαρμογή χωρίς πληρωμή, αλλά σε πολλές περιπτώσεις το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα χρηματικό ποσό, αφού η εφαρμογή ζητάει τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών και των καθηγητών για να λειτουργήσει.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι καθηγητές θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τμήματα πληροφορικής του εκάστοτε σχολείου και να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν οριστεί. Σε άλλες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί χρηματισμός για να προωθηθούν συγκεκριμένες εφαρμογές, λησμονώντας ίσως το τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην ίδια την εκπαίδευση και τους μαθητές. Εκτός του ότι είναι ανέντιμο, θεωρείται και παράνομο, γιατί αυτές οι εφαρμογές διαθέτουν αλγορίθμους που κανείς δεν γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας τους και τις συνέπειες που πιθανόν έχουν στα προσωπικά δεδομένα. Έτσι θα πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τις εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται το κάθε σχολείο και να εμπιστευόμαστε μονάχα αυτές.  

Με την τεχνολογία να λαμβάνει όλο και σημαντικότερη θέση στη ζωή μας, θα πρέπει να μη ξεχνάμε ότι εκείνη δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη σχέση των καθηγητών με τους μαθητές τους, αφού οι πρώτοι είναι οι βασικοί παίκτες στο να μεταλαμπαδευτούν οι γνώσεις στους δεύτερους. Θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η έκθεση των παιδιών σε τεχνολογικά μέσα (οθόνες κτλ) έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογική και σωματική υγεία των μαθητών, η οποία ομάδα είναι ευπαθής σε εξωτερικά ερεθίσματα. Όπου είναι δυνατόν (κυρίως εάν οι μαθητές είναι κάτω των 13 χρονών) οι καθηγητές οφείλουν να ζητούν την συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων των παιδιών για το εάν θα είναι σύμφωνοι να παραχωρηθούν τα δεδομένα των παιδιών τους σε πλατφόρμες.

*Οι πλατφόρμες ορίζουν τα 13 χρόνια αλλά κάθε χώρα έχει το δικό της όριο.

 

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Διαβάστε περισσότερα: https://www.studentprivacymatters.org/wp-content/uploads/2018/10/PCSP_BATS-Educator-Toolkit.pdf