Εισβολή στην Προσωπική Ζωή: Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών στο Διαδίκτυο

Με κάθε επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα, διάφοροι οργανισμοί ακολουθούν κάθε βήμα που κάνουν οι χρήστες. Αυτοί που παρακολουθούν αυτή τη κινητικότητα στέλνουν τα δεδομένα σε άλλες εταιρείες. Η εταιρία Ghostery διεξήγαγε έρευνα που φανέρωσε ότι το 79% των ιστοσελίδων παρακολουθούν τη συμπεριφορά των χρηστών στο διαδίκτυο. Η παρακολούθηση είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αν και οι περισσότερες εταιρείες που παρακολουθούν το διαδίκτυο είναι εγκαταστημένες στις ΗΠΑ. Αυτοί που παρακολουθούν είναι μέρος του διαφημιστικού οικοσυστήματος του διαδικτύου. Ωστόσο, οι πληροφορίες που δίνονται online μπορεί να αφορούν και θέματα όσον αφορά την οικονομική και ιατρική κατάσταση του χρήστη, τις θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις ή ακόμα και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, δημιουργώντας έτσι ένα ψυχολογικό προφίλ. Αυτό συνιστά εισβολή στην προσωπική ζωή. Η Ghostery προτείνει στους χρήστες του διαδικτύου να προτιμούν την ανώνυμη περιήγηση και να αγοράζουν επεκτάσεις λογισμικού για προστασία της ιδιωτικότητας. 

 

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.cpomagazine.com/2017/12/06/invasion-of-privacy-tracking-online-behavior-across-web/