Αυτή είναι  η «ανατομία» ενός e mail με συμβουλές, που αποσκοπεί στην παραπλάνηση του χρήστη με σκοπό να υπονομεύσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό αλληλογραφίας ή να υπονομεύσει το πληροφοριακό σύστημα.

 

Πολλές φορές τα μηνύματα αυτά είναι πολύ παραπλανητικά και μοιάζει να έχουν σταλεί από εταιρείες του χώρου της Πληροφορικής. Φέρουν μάλιστα ακόμα και τα λογότυπα αυτών των Εταιρειών ή ακόμα και επίσημες ηλεκτρονικές υπογραφές πραγματικών προσώπων.