Οικογένειες από κακόβουλα λογισμικά Ransomware είναι μια βασική αιτία πρόκλησης σοβαρών ζημιών σε εταιρείες από απλές αναστατώσεις μέχρι απώλεια δεδομένων. Οι εταιρείες και οργανισμοί εστιάζουν περισσότερο στις προκλήσεις που επιφέρει η καθημερινότητα, και δεν διαθέτουν ένα μακροχρόνιο σχέδιο για την κυβερνοασφάλεια. Επομένως αυτό που παρατηρείται είναι η έλλειψη στρατηγικής και βημάτων που θα πρέπει να ακολουθηθούν για να υπάρξει μια προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, καθώς επίσης και η έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού πάνω σε αυτά τα ζητήματα.

Τι πρέπει να κάνουν αρχικά οι επιχειρήσεις:

  • Γενικευμένη ενημέρωση
  • Τακτικά back-ups: η αποθήκευση των δεδομένων θα πρέπει να είναι τακτική και σε μέρος που δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
  • Προστασία σε βάθος: η ασφάλεια δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη αλλά θα πρέπει να έχουν οι εταιρείες πολλά στρώματα ασφαλείας για να υπάρξει μια στοιχειώδης προστασία των συστημάτων

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://insidesmallbusiness.com.au/planning-management/how-prepared-is-your-business-for-the-rising-ransomware-threat