Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο βασίζεται σε γεγονότα,  όμως αξιοποιεί και  εικασίες  ή προβλέψεις από εμπειρογνώμονες που εξειδικεύουν την υψηλού επιπέδου γνώση, τις παρατηρήσεις, την ανάλυση και την εμπειρία. Ακόμα και αν οι προβλέψεις που θα διαβάσετε φαίνονται απίθανες,  καλύπτουν τόσο το θετικό όσο και το αρνητικό στοιχείο πρόβλεψης, και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αντιφατικές. Στόχος του κλάδου της Κυβερνοασφάλειας είναι να επιτύχει το θετικό, και προειδοποιώντας, να αποτρέψει ή τουλάχιστον να μετριάσει τον αντίκτυπο των αρνητικών στοιχείων.

Βιομετρικά στοιχεία – οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου «θα κλέψουν τα πρόσωπά μας» Η βιομετρική αναγνώριση (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού αναγνώρισης προσώπου) θα αξιοποιηθεί για να κλέψει την ταυτότητά μας, θέτοντας έτσι το ερώτημα για το τι πραγματικά προσδιορίζει την ταυτότητα ενός ατόμου.

Η   βιομετρία  θα είναι πανταχού παρούσα, αλλά οι κωδικοί πρόσβασης παραμένουν: «Το 86% των οργανισμών θα χρησιμοποιήσει κάποια μορφή βιομετρικής τεχνολογίας ελέγχου ταυτότητας έως το 2020. Αλλά μόνο το 23% των επαγγελματιών στον τομέα της πληροφορικής πιστεύει ότι ο βιομετρικός έλεγχος ταυτότητας θα αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς κειμενικούς κωδικούς πρόσβασης , κατά συνέπεια  η   πιστοποίηση μέσω βιομετρικών στοιχείων θα πρέπει να υπάρχει μαζί με τους παραδοσιακούς κωδικούς πρόσβασης – ίσως ως δευτερεύουσα μορφή πιστοποίησης.

Οι παραβιάσεις θα γίνουν περισσότερες: » Το 2019 θα είναι χειρότερο.  Με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) σε εφαρμογή,  οι εταιρείες θα πληρώσουν μεγάλα ποσά για πρόστιμα. Σε τέτοιες περιτπώσεις οι εταιρείες θα βρεθούν στο «μάτι του κυκλώνα» των ΜΜΕ, με αποτέλεσμα μεγάλο κόστος για το όνομα και το κύρος τους.

Η Κίνα θα αυξήσει την κατασκοπεία στον κυβερνοχώρο: «Η Κίνα θα συνεχίσει να αυξάνει τις  προσπάθειες εμπορικής κατασκοπείας στον κυβερνοχώρο καθώς ο εμπορικός πόλεμος κλιμακώνεται».

Ο Ψυχρός Πόλεμος στον κυβερνοχώρο θα κάνει την εμφάνισή του: «Καθώς οι ευκαιρίες για νόμιμη πρόσβαση (στη νέα τεχνολογία) μειώνονται, θα υπάρξει πραγματικό κίνητρο για την απόκτησή της με άλλες μεθόδους».

GDPR – θα δούμε το πρώτο μεγάλο πρόστιμο: «Η περίοδος χάριτος τελειώνει  και το νέο έτος  θα βρεθούμε στην πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού»

Οι αρνητικές επιπτώσεις του GDPR: «Πολλές εταιρείες   είναι  απογοητευμένες λόγω των προσπαθειών τους να συμμορφωθούν,. Η συμμόρφωση  «στα χαρτιά» τις οδηγεί στην παράλειψη να προσέξουν οτι συμμόρφωση και κυβερνοασφάλεια συμπορεύονται και είναι αλληλένδετες.  

Η ασφάλιση κατά των παραβιάσεων θα αυξηθεί: «Ο GDPR πέρα από τις υπάρχουσες οικονομικές πιέσεις  που ασκεί στις εταιρείες, ασκεί πιέσεις και ως προς τη  φήμη των εταιρειών …  Η ασφάλιση για παραβίαση θα  αρχίσει να είναι πιο εξελιγμένη και θα οδηγήσει σε  καλύτερους  ελέγχους  και  καλύτερη ασφάλεια »

Επιμέλεια: Εύη Ντούσια

Αρχική πηγή: https://www.scmagazineuk.com/amp/2019-cyber-security-predictions-pandoras-box-ills-hope-remains/article/1521724