Σημαντικότητα Ελέγχων Ασφαλείας στους οργανισμούς

Αδιαμφισβήτητα, όλες οι εταιρείες και οργανισμοί επωφελούνται από τους ελέγχους για τη κυβερνοασφάλεια, διότι αυτοί συμβάλλουν στο να αποκαλυφθούν κενά ασφαλείας. Επομένως αποτελούν ένα επιπλέον στρώμα εγγύησης σε εταιρείες που προστατεύουν τα δεδομένα των πελατών τους. Πέρα από αυτόν τον ρόλο, οι έλεγχοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν ότι οι αποτιμήσεις των ρίσκων διενεργούνται τακτικά και εάν τεχνολογικές πρακτικές αξιοποιούνται ή αν χρησιμοποιούνται ελάχιστα.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.darkreading.com/endpoint/audits-the-missing-layer-in-cybersecurity-/a/d-id/1333054