Έγιναν 126 επιθέσεις, αριθμός που φανερώνει αυξανόμενη τάση σε σχέση με τον Οκτώβριο (=113). Ο μήνας Νοέμβριος κατέχει την τρίτη θέση για το 2018 μετά το Φεβρουάριο (133 επιθέσεις).

Η ημερήσια τάση των επιθέσεων είναι σταθερή και ακανόνιστη, με κορύφωση στις 20 Νοεμβρίου, που ακολουθείται από μείωση.

Η κατασκοπεία στον Κυβερνοχώρο παραμένει σταθερή στο 12,7%.

Το Malware είναι ο «βασιλιάς» των επιθέσεων, με 31% (28, 3 τον Οκτώβριο).

Οι Απατεώνες αποφάσισαν να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους το Νοέμβριο, έτσι ώστε οι επιθέσεις που στοχεύουν πολλαπλούς στόχους  να αγγίξουν το  23,0% (από 19,8% τον Οκτώβριο), στους τομείς των ιδιωτών και της Υγείας,  με 19% και 11,9% αντίστοιχα).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Εύη Ντούσια

Αρχική Πηγή: https://www.hackmageddon.com/2018/12/28/november-2018-cyber-attacks-statistics/