1. Απαλείψτε τα προσωπικά σας δεδομένα από τις συσκευές: η κάθε συσκευή έχει διαφορετικό τρόπο για να μπορέσετε εσείς να αφαιρέσετε όλα τα δεδομένα σας από αυτή. Η λογική είναι να επανέλθει η συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αφού έχετε κάνει back up. Έχετε δηλαδή σώσει τα αρχεία σας σε άλλο ασφαλές μέρος. Η δυνατότητα επαναφοράς των αρχείων είναι ιδιαίτερα δύσκολη για κάποιον, αλλά ακόμα και αν υπάρχει ο κίνδυνος, τότε θα πρέπει να ξεφορτωθείτε τη συσκευή μια και καλή μέσα από την πλήρη καταστροφή της.
  2. Πετάξτε τη συσκευή υπεύθυνα: σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να την πωλήσετε, μπορείτε να ξεφορτωθείτε την συσκευή σας είτε στην εταιρεία που τη κατασκεύασε, είτε σε κατάστημα που την αγοράσατε, είτε σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, χωρίς να μολύνετε το περιβάλλον
  3. Νέες χρήσεις παλαιών συσκευών: προτιμάτε να δώσετε τις παλιές σας συσκευές σας σε φίλους ή σε μέλος της οικογένειας σας, ειδάλλως κάνετε μια αγοραπωλησία σε διαδικτυακές πλατφόρμες

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Διαβάστε περισσότερα: https://www.wired.com/story/gadget-disposal-safe-secure/