Τα smartphones μπορούν να ιχνηλατήσουν τα κρούσματα του COVID-19;

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει αυξήσει τις συζητήσεις σχετικά με τη πρακτική της δημιουργίας μιας εφαρμογής η οποία θα εντοπίζει τα κρούσματα και τις κινήσεις τους μέσα σε μια γεωγραφική εμβέλεια.

Τα ερωτήματα που γεννήθηκαν είναι τα εξής: Πώς θα γίνει αυτό; Θα δημιουργήσει αίσθηση ψευδούς ασφάλειας; Θα συμβάλλει στην παρακολούθηση των πολιτών από τις κυβερνήσεις;

Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές ο τρόπος που θα λειτουργούσε θα ήταν να εισαγάγουν τα στοιχεία και τις κινήσεις τους οι πολίτες σε μια πλατφόρμα και ύστερα να τα σύγκιναν με εκείνα των ασθενών. Άλλοι υποστήριξαν ότι θα ήταν σοφότερο να εισαχθεί by default στα συστήματα της Apple και της Google.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα κάνει περισσότερο κακό παρά καλό: Το κινητό έχει τη δυνατότητα να δείξει την τοποθεσία του με μια ακρίβεια 7 με 13 μέτρα, ενώ ο ιός διαδίδεται σε μια έκταση κάποιων εκατοστών και λίγων μέτρων. Συγχρόνως δίνεται ένα ψευδές αίσθημα ασφάλειας, όπου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις ευπαθείς ομάδες.

Όμως κάτι τέτοιο δεν έχει δώσει καρπούς, καθώς σε ΗΠΑ, Κίνα και Κορέα, οι αρχές δεν ήταν ιδιαίτερα θετικές. Εξάλλου για να έχει αποτέλεσμα μια τέτοια πρακτική θα πρέπει να συμφωνήσει τουλάχιστον το 20% του πληθυσμού για να είναι αποτελεσματικό το μέτρο αυτό.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Φαίη Λαχανά