Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι κάθε πράξη που μπορεί να διεκπεραιωθεί από μια μηχανή ή ένα πρόγραμμα όπου, εάν ένας άνθρωπος έκανε την ίδια δραστηριότητα, θα χρειαζόταν να εφαρμόσει μια στοιχειώδη ανθρώπινη ικανότητα. Τα χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στα συστήματα της Τεχνητής νοημοσύνης και παρουσιάζουν στοιχεία ανθρώπινης ικανότητας και νοημοσύνης είναι ο σχεδιασμός, η εκμάθηση, η λύση προβλημάτων, η κοινωνική νοημοσύνη, χειραγώγηση κ.α.

Οι αλγόριθμοι αυτοί (ή αλλιώς το λεγόμενο machine learning) έχουν την ικανότητα να συλλέγουν αμέτρητες πληροφορίες και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αυτό-εξελιχθούν, να μάθουν πώς να φέρουν σε πέρας μια συγκεκριμένη πράξη, χωρίς να το έχουν «διδαχθεί». Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο κατάφερε να τους φέρει στο προσκήνιο της καθημερινής μας ζωής, από το να προτείνει σε χρήστες προϊόντα αγορών μέχρι το να αναγνωρίσουν αντικείμενα που βρίσκονται σε μια εικόνα. Υπάρχουν δύο είδη ΤΝ: ο συγκεκριμένος και ο γενικός αλγόριθμος. Στην πρώτη περίπτωση, περιορίζεται η δράση της ΤΝ σε υπολογιστές, που έχουν δημιουργηθεί για να ολοκληρώνουν συγκεκριμένες εργασίες όπως πχ αναγνώριση φωνής, ενώ ο γενικός αλγόριθμος, έχει την ικανότητα να μάθει μόνος του να φέρνει σε πέρας δραστηριότητες βάση συσσωρευμένης εμπειρίας. Τα δεδομένα που εισέρχονται στον αλγόριθμο για να ολοκληρώσει εργασίες προσφέρονται μέσω «νευρώνων» με παρόμοιο τρόπο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Τα στοιχεία του machine learning διαφέρουν ως προς τον τρόπο που «μαθαίνουν» δεδομένα και δραστηριότητες. Αρχικά έχουμε την «επιβλεπόμενη μάθηση» κατά την οποία τα μηχανήματα/προγράμματα μαθαίνουν μέσα από την εκπαίδευση μέσα από έναν τεράστιο αριθμό παραδειγμάτων και δεδομένων. Στη συνέχεια έχουν την «μη επιβλεπόμενη μάθηση» όπου οι αλγόριθμοι από μόνοι τους μπορούν να εντοπίσουν μοτίβα μέσα από ομοιότητες μεταξύ δεδομένων, τα οποία μπορούν εύκολα να κατηγοριοποιηθούν. Και τέλος έχουμε την «ενισχυμένη μάθηση» όπου το πρόγραμμα προσπαθεί να αυξήσει μια αμοιβή με βάση τα δεδομένα που του εισέρχονται, μέσα από την ανάλυση των σφαλμάτων και που τελικά θα φτάσει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Οι πρώτες εταιρείες που έχουν αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό τους αλγόριθμους αυτούς είναι η Amazon, η Microsoft και η Google, σε αποθηκευτικούς χώρους cloud, ενώ τα προγράμματα που κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος είναι εκείνα τα προγράμματα αναγνώρισης φωνής, όπως Siri, Alexa, Cortana.

Η εκτεταμένη χρήση της ΤΝ επρόκειτο να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική ζωή και τον εργασιακό τομέα.

  • Ρομπότ και αυτόνομα αυτοκίνητα
  • Ψευδείς ειδήσεις και ψεύτικες εικόνες
  • Αναγνώριση φωνής και προσώπου
  • Τομέας υγείας

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η επέκταση και η διαρκής προώθηση των αλγορίθμων αυτών στις θέσεις εργασίας, θα στερήσει από τους εργαζομένους θέσεις εργασίας. Το ερώτημα είναι εάν η ταχεία εξέλιξη τους καταφέρει να δώσει θέσεις εργασίας σε αυτούς που ενδέχεται να χάσουν τη δουλειά τους από τη χρήση συστημάτων ΤΝ. Ορισμένοι βέβαια είναι αισιόδοξοι και υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου και του εργαζόμενου είναι αλληλοεξαρτώμενες, επομένως η δράση από κοινού, μπορεί να μεγιστοποιήσει την δουλειά.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Διαβάστε περισσότερα: https://www.zdnet.com/article/what-is-ai-everything-you-need-to-know-about-artificial-intelligence/