Πρόκειται για δύο συσκευές-βοηθούς που τις τοποθετούμε στα σπίτια μας και ενεργοποιούνται με τη φωνή. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή αυτή για να παίξουν παιχνίδια, να διαβάσουν βιβλία, να βοηθηθούν με τις σχολικές εργασίες για το σπίτι κτλ.

Τι μπορεί να πάει λάθος;

  • Τολμηρή μουσική: που διαθέτει στίχους που δεν είναι κατάλληλοι για μικρά παιδιά και μπορεί καταλάθος να πέσουν στα χέρια των μικρών μας φίλων. Θα πρέπει να εγκατασταθεί γονικός έλεγχος.
  • Μη εξουσιοδοτημένες αγορές: δεν θα πρέπει να είναι εύκολο στα παιδιά να κάνουν αγορές από το διαδίκτυο και θα πρέπει να ενεργοποιήσουν οι γονείς ρυθμίσεις που να περιορίζει τα παιδιά.
  • Κοινωνικά ρίσκα: οι γονείς θα πρέπει να είναι παρόντες στη χρήση αυτών των συσκευών από τα παιδιά για να τους εξηγήσουν τη χρησιμότητα τους χωρίς οι συσκευές να αντικαθιστούν την διαπροσωπική επαφή.
  • «Drop-ins»: είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται σε αναπάντεχες βιντεοκλήσεις ή τηλεφωνήματα που μπορούν να κάνουν οι συσκευές αυτές, με άλλες συσκευές σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Τα ζητήματα ασφαλείας και ιδιωτικότητας είναι περίπλοκα και πολύ σοβαρά εάν δεν τα λάβει κάποιος γονιός υπόψη. Οι συσκευές αυτές είναι σχεδιασμένες για να εντοπίζουν τις αγορές που έχετε κάνει, τις επαφές σας, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και προπαντός, μπορούν να ακούσουν. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια όλες τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο όταν τα προσωπικά δεδομένα αφορούν τα παιδιά της οικογένειας.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.commonsensemedia.org/blog/what-parents-need-to-know-before-buying-google-home-or-amazon-echo