Η Google ξεκινάει αυτή τη πρωτοβουλία ύστερα από ανησυχίες για το πώς μπορεί
αυτή η τεχνολογία να καταχραστεί. Έτσι συμμερίζεται πρωτοβουλίες όπου να
εφαρμόσει αυστηρότερες νομοθεσίες. Η υπηρεσία Google cloud ανακοίνωσε ότι
δεν θα παρέχει αναγνώριση προσώπου για γενικούς σκοπούς, καθώς ενδέχεται σε
πολλές περιπτώσεις να μην ευθυγραμμίζεται με τους σκοπούς και τις αξίες της
εταιρείας. Φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη
μπορεί να επιφέρει βαρύτατες συνέπειες και να παραβιάζει τα ανθρώπινα και
κοινωνικά δικαιώματα. Η Google εξασφαλίζει επίσης ότι δεν θα παράσχει δεδομένα
αναγνώρισης στην κυβέρνηση τα οποία μπορεί να αποβούν επικίνδυνα, εάν
στοχεύουν κοινότητες και καταστρατηγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά
Αρχική πηγή: https://techcrunch.com/2018/12/14/google-agrees-not-to-sell-facial-recognition-tech-citing-abuse-potential/