Κάθε Ανώτατη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Ευρωπαϊκών χωρών είναι υπεύθυνη έτσι ώστε να προφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα και τα ιατρικά αρχεία των πολιτών από την άσκοπη επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του ΓΚΠΔ. Οι εργοδότες, κάνοντας χρήση του άρθρου αυτού, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων τους, προκειμένου να καταπολεμηθεί η εξάπλωσή τους νέου αυτού κορονοϊού. Προκειμένου να μην υπάρξει συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, οι Ανώτατες Αρχές ανακοίνωσαν, όπως και το ΕΣΠΔ, κατευθυντήριες γραμμές που άλλωτε είναι πιο ελαστικές και άλλωτε πιο αυστηρές με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Διαβάστε αναλυτικά τις κατευθυντήριες γραμμές εδώ

Φαίη Λαχανά