Αποκεντρωμένη Προστασία Ιδιωτικότητας – DP-3T

Τόσο οι κυβερνήσεις όσο και επιδημιολόγοι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για αναδυόμενες τεχνολογίες που να προλαμβάνουν και να ελέγχουν την ταχύτητα εξάπλωσης του COVID-19. Με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων τους δίνεται η ευκαιρία να παρατηρήσουν μοντέλα εξάπλωσης και ως εκ τούτου να ενημερώσουν ταχύτατα τους πολίτες ώστε να σπάσει η αλυσίδα των κρουσμάτων.

Υπάρχει ωστόσο ένα μεγάλο δίλημμα που θα πρέπει να εξεταστεί: η ιδιωτικότητα.

Σημείο τριβής μεταξύ των οπαδών του ΓΚΠΔ και των τεχνολογικών γιγάντων, όπως Apple και Android, είναι το εάν και κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει κεντρικός έλεγχος των δεδομένων που θα παρέχονται από έναν ιδιωτικό server ή αποκεντρωμένα. Η ανάγκη για προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι που προτιμήθηκε ένας αποκεντρωμένος τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών, με δεδομένο το ότι περιορίζεται η επεξεργασία δεδομένων στα απολύτως απαραίτητα για την παρακολούθηση της εξάπλωσης.

Το DP-3T λειτουργεί σε τέσσερις φάσεις:

  1. Εγκατάσταση: Με την εγκατάσταση δημιουργείται μια ευφήμερη ταυτότητα μέσω των Bluetooth, ονομαζόμενα EphIDs
  2. Λειτουργία: Οι EphIDs μεταδίδονται, λαμβάνονται και καταγράφονται
  3. Διαχείριση ασθενών: Ο θετικός στον ιό ασθενής ανεβάζει, ύστερα από τη συγκατάθεσή του, συγκεκριμένα δεδομένα σε μια πλατφόρμα, χωρίς να καταγράφεται η πραγματική ταυτότητα του ασθενούς
  4. Αποκεντρωμένη ιχνηλάτηση: Αποστολή δεδομένων σε άλλες συσκευές για να υπάρξει έλεγχος της εγγύτητάς τους με το κρούσμα.

Η ιδιαιτερότητα της εφαρμογής αυτής είναι ότι οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών δεν φεύγουν από τη συσκευή τους και υπαρχει άμεση κρυπτογράφησή τους. Καμία αυτόνομη οντότητα έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά για κανένα άλλο σκοπό πέρα από την ενημέρωση των πολιτών, τα οποία επιπλέον διαγράφονται με το πέρας των 14ων ημερών, όπως προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ.

Την εφαρμογή αυτή θα μπορέσουμε να τη βρούμε στο Play Store και στο App Store των Android και Apple, η τεχνογνωσία των οποίων χρειάζεται για να μπορέσει αυτή η εφαρμογή να έχει αυτόνομη αποστολή μηνυμάτων, χωρίς να έχουν οι ίδιες προσβαση. Η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται με αόριστες έννοιες για να αποφθεχθεί ο γεω-εντοπισμός, όπως για παράδειγμα «χρονικό πλαίσιο» (π.χ. «το πρωί»), «διάρκεια», «εγγύτητα» και «βοηθητικά δεδομένα».

Πηγή: https://github.com/DP-3T/documents/blob/master/DP3T%20-%20Data%20Protection%20and%20Security.pdf

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά