Η ΕΕ προειδοποιεί τη Ρουμανία να μην κάνει κατάχρηση του ΓΚΠΔ εναντίον του Τύπου

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε τη Δευτέρα (12 Νοεμβρίου) ότι πρέπει να δημιουργηθούν εξαιρέσεις για τα ΜΜΕ της Ρουμανίας σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

«Είναι πολύ σημαντικό οι Ρουμανικές αρχές να εφαρμόσουν αυτή την υποχρέωση στο εθνικό δίκαιο, να παράσχουν απαλλαγές και παρεκκλίσεις για την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών, ειδικότερα, από τις εξουσίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων», ανέφερε.

Τα σχόλια προέκυψαν λόγω των απαιτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων της Ρουμανίας  με σκοπό  να αναγκάσουν τους δημοσιογράφους που εργάζονται στο πρόγραμμα Rise, μια βραβευμένη πύλη έρευνας, να αποκαλύψουν τις πηγές τους σε μια έρευνα εναντίον ενός κορυφαίου πολιτικού που κατηγορείται για διαφθορά. Σημειώνεται ότι το άρθρο 85 του ΓΚΠΔ δίνει στους δημοσιογράφους ευρύ περιθώριο επεξεργασιών.

Ωστόσο, η ασαφής διατύπωση του άρθρου, που  δεν αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να το πράξουν τα κράτη της ΕΕ στην ουσία αφήνει ανοιχτό ένα παραθυράκι για τους πολιτικούς και τους ανθρώπους που έχουν την εξουσία, ώστε  να εκμεταλλευτούν την υπάρχουσα κατάσταση.

Οι αιτιολογημένες γνώμες του ΓΚΠΔ 4 και 153, καθώς και το άρθρο 85 κάνουν σαφές ότι το δικαίωμα της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να συνεξετάζεται σε σχέση με τη σημασία που έχει για την Κοινωνία ένα δημοσιογραφικό θέμα, το αν υπηρετεί η ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα το Δημόσιο Συμφέρον και πάντως γίνεται στάθμιση μεταξύ της Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής και της Ελευθερίας της Έκφρασης.

Αρχική πηγή: https://euobserver.com/justice/143356

Διαβάστε τη Διακήρυξη για την Προστασία της Ελευθερίας της Έκφρασης των Ηνωμένων Εθνών: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/361