Με αφόρμηση την απαγόρευση χρήσης τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου του Σαν Φρανσίσκο, μερικοί υποστηρίζουν πως τέτοιες ενέργειες υποσκάπτουν τις προσπάθειες των αρχών, ενώ άλλοι τις σημειώνουν ως νίκη υπέρ των προσωπικών ελευθεριών. Στην πραγματικότητα, η λογική πίσω από αυτήν την απαγόρευση συνίσταται στο ότι ούτε η τεχνολογία ούτε η κοινωνία είναι έτοιμες για τέτοιες συνθήκες. Διότι ούτε οι πολίτες επιθυμούν να βρίσκονται υπό παρακολούθηση ανά πάσα στιγμή, αλλά ούτε τα ήδη υπάρχοντα συστήματα παρουσιάζουν επαρκή ακρίβεια, ειδικά στις περιπτώσεις έγχρωμων ανθρώπων ή εθνικών μειονοτήτων.

Πέραν των προαναφερθέντων, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η χρήση τέτοιων συστημάτων σπανίως συνοδεύεται από διαφάνεια και προστασία κατά των καταχρήσεων των δεδομένων, όπως επιβεβαιώνεται και στις περιπτώσεις του Σικάγο και του Ντιτρόιτ όπου οι αρχές τα έχουν εγκαταστήσει σιωπηρά, αρνούμενες να λογοδοτήσουν σχετικά με την έκταση και την χρησιμότητά τους.

Μολονότι αυτή η τεχνολογία δύναται να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην φαρέτρα των αρχών, όπως έχει πράγματι αποδειχθεί σε ορισμένες υποθέσεις, επιτάσσεται παράλληλα να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία της ιδιωτικότητας. Παρ’ όλο που ιδιωτικές εταιρείες θα εξακολουθήσουν να επιστρατεύουν συστήματα αναγνώρισης προσώπου, προς το παρόν και ωσότου τόσο η τεχνολογία όσο και η κοινωνία να είναι προετοιμασμένες, επιβάλλεται να θεσπιστεί ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο προτού η έννοια της ιδιωτικότητας απωλέσει την σημασία της.

 

Πηγή: https://onezero.medium.com/the-best-reason-for-your-city-to-ban-facial-recognition-d2c1f9ca094b

Επιμέλεια: Φώτης Λαχανάς