Η πανδημία του COVID-19 έφερε αντιμέτωπους τόσο τους πολίτες όσο και τις κυβερνήσεις με το βασικό δίλημμα: δημόσια υγεία ή ιδιωτικότητα;

Η προφανής απάντηση είναι η δημόσια υγεία, εφόσον η πανδημία δεν γνωρίζει σύνορα και ηλικίες και θα πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους οικείους μας.

Οι κυβερνήσεις στον κόσμο έχουν επιβάλλει υποχρεωτικές καραντίνες οι οποίες παρακολουθούν και ελέγχουν τους πολίτες για να μην υπάρξει διασπορά σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού απ’ ότι έχει ήδη υπάρξει, ειδάλλως θα υπάρξουν κυρώσεις για τους παραβάτες. Στον βωμό του δημοσίου συμφέροντος, έννοια η οποία είναι εμφανώς νομικά αόριστη, οι κυβερνήσεις επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και ενημερώνουν οικείους και τον περίγυρο των ασθενών, προκειμένου να ιχνηλατήσουν τα κρούσματα.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του ΓΚΠΔ προκειμένου να μην εκθέσουν τις προσωπικές πληροφορίες των ασθενών και των ύποπτων κρουσμάτων και να μην υπάρξει ταυτοποίηση φυσικών προσώπων.  Τόσο τα προσωπικά δεδομένα ασθενών όσο και των ύποπτων κρουσμάτων αποτελούν ειδικές και γενικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών, οπότε θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, η προφορική ανακοίνωση των ασθενών δεν παραβιάζει τον ΓΚΠΔ, εφόσον δεν υπάρχει η καταγραφή τους.

Περνώντας στο θέμα της ιχνηλάτησης, εκείνη θα πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας και μόνο και εάν η διάδοση ξεφύγει από τον έλεγχο των αρχών. Αυτή θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές του Άρθρου 5 για την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η ενημέρωση του πληθυσμού που θα ακολουθήσει θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να προστατεύει την ταυτότητα των ασθενών.

Στην Ελλάδα, στον εργασιακό χώρο, ο κάθε εργοδότης είναι υπεύθυνος για το πως θα προστατεύσει την υγεία και την προστασία των εργαζομένων, αρκεί τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν να συμμορφώνονται με της αρχές της ΑΠΔΠΧ της 18/3/2020, η οποία δίνει τη διακριτική ευχέρεια στους εργοδότες να λαμβάνουν εκείνοι τα μέτρα.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ το τι ακολουθεί η Ελληνική ΑΠΔΠΧ.