της Λίλιαν Μήτρου

Με το ξέσπασμα του νέου κορονοϊού και τον χαρακτηρισμό του ως πανδημία, οι πολιτείες έχουν καθήκον να περιορίσουν την αλυσίδα διάδοσής του και την προφύλαξη των πολιτών τους. Σε πολλές χώρες εντός και εκτός της ΕΕ, πολλά κράτη έχουν επιστρατεύσει πληθώρα πρακτικών για να μπορέσουν να ιχνηλατήσουν τα κρούσματα και να μπορέσουν να ενημερώσουν όσους έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους. Ωστόσο για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να συλλεχθούν ποικίλα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα σύμφωνα με την αρχή στην αναλογικότητας. Πότε εμπίπτει στα πλαίσια της νομιμότητας και πότε παραστρατούμε από τον ΓΚΠΔ;

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ