Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει συμφωνία για την «Ασπίδα Προστασίας» όπου εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που έχουν μεταφερθεί από την ΕΕ σε οργανισμούς στις ΗΠΑ.

Η δεύτερη αυτή αναθεώρηση συμπεριέλαβε και τις εμπορικές προοπτικές για τη νομοθεσία της Ασπίδας Προστασίας ενώ το Υπουργείο Εμπορίου συμπεριέλαβε νέες νομοθεσίες και διαδικασίες για όλους τους υποψήφιους που επιθυμούν να συμμετάσχουν και για να παρατηρεί την συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Διαβάστε περισσότερα: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_on_the_second_annual_review_of_the_eu-us_privacy_shield_2018.pdf