Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018, αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας τους στο σύγχρονο περιβάλλον και εξοπλίζει κάθε Ευρωπαίο πολίτη με σειρά δικαιωμάτων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή όσων προσωπικών δεδομένων σας δε θέλετε πλέον να εμφανίζονται δημόσια. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μεταφορά των δεδομένων από μια εταιρία σε μια άλλη, από έναν πάροχο σε έναν άλλο. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας χάθηκαν ή διέρρευσαν. Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 🇪🇺 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.